Projecten portfolio

Hoe wij andere organisaties hielpen met hun vraagstukken…

Vaak vragen mensen ons: “Wat doet Bizar Bijzonder nou eigenlijk?” Nou… Wij helpen mensen en organisaties om in actie te komen om hun dromen te realiseren. Dat kan op persoonlijke basis, maar vaker nog gebeurt dat in teamverband. Teams en organisaties hebben ook droomprojecten die ze al tijden zouden willen uitvoeren. Hieronder heb ik enkele van die droomprojecten beschreven.

Vanwege de soms vertrouwelijke aard van projecten heb ik niet altijd alle details bekend kunnen maken. Mocht je vragen hebben over dit soort opdrachten dan kun je me altijd mailen of bellen. Ik kijk dan graag verder hoe ik jou en jouw organisatie kan helpen bizar bijzondere doelen te bereiken…

 


Het volledige circulair gebouwde paviljoen (restaurant en vergaderlocatie) Circl aan de Amsterdamse Zuidas benaderde Ruben om de gastvrijheidsbeleving te optimaliseren.

In een traject van drie maanden werden alle huidige processen met het personeel doorlopen. Ruben liep mee op verschillende afdelingen, hielp de eigen ideeën van het personeel te realiseren en organiseerde kennis- en ervaringsworkshops gericht op gastvrijheid, werkplezier en beleving. Ruben heeft Circl geholpen hun visie en kernwaarden te verbinden aan het thema gastvrijheid.

“Ruben heeft ons geholpen om het team beter te laten samenwerken en een uniform gezicht te geven richting onze gasten. Zijn aanpak is individueel en op maat. Ruben beweegt zich gemakkelijk door alle lagen van de organisatie en gaat het moedige gesprek niet uit de weg. Door zijn aanpak hebben we snel mooie resultaten bereikt en zijn we als team veel meer naar elkaar toe gegroeid. Ruben is voor de ons de maatwerk hospitality coach.”

Merijn van den Bergh
Directeur Circl (ABN AMRO)


De afdeling Hospitality & Services is verdeeld in twee teams bij Nyenrode. Het doel van Ruben’s inzet voor Nyenrode was om deze twee teams met elkaar te verbinden en de samenwerking te verbeteren. In de twee sessies die Ruben bij Nyenrode heeft begeleid stond voornamelijk centraal dat iedereen werd gehoord en zich betrokken voelde. Vanuit de gesprekken en oefeningen met elkaar werd toegewerkt naar het (durven) nemen van eigen verantwoordelijkheid.

“Wat zo fijn is aan Ruben’s sessies, is dat medewerkers die zich anders niet laten zien nu ook een mening durven hebben, ideeën kunnen spuien. Er wordt ‘echt’ samengewerkt, de interactieve werkwijze maakt iedereen wat losser, er komt letterlijk energie vrij!

Wij gaan zeker aan het werk met de uitkomsten, de eerste aanzet is daar al voor gedaan.”

Caroline Tieland
Manager Services

“Ik heb de training als positief en herkenbaar ervaren. Veel patronen en reacties van collega’s die niet nieuw voor mij waren. De training is voor het teamgevoel erg goed geweest, fijn om eens stil te staan bij de successen. Leuk te zien en te horen hoe collega’s omgaan met diverse situaties. Hierdoor wordt bevestigd dat iedereen een andere visie kan hebben en dat communicatie (en de manier waarop) hierin het allerbelangrijkste is.

Ook al is de boodschap ‘negatief’ voor de ontvanger. Het is voor mijzelf prettig om te merken dat ik met iedereen al persoonlijk contact heb en dat voor mij niemand echt onbekend is.”

Brenda Otto – van der Post
Advisor Events & Sales

 


 

Bewegin ondersteunt organisaties door gedreven starters op te leiden, te laten instromen en te blijven begeleiden. Met een aanpak vol energie, daadkracht en blijvende betrokkenheid versterken ze teams, daar waar het telt. Bewegin heeft een uitgebreid opleidingsprogramma voor hun poule van talenten. Ruben begeleide sessies met de verschillende trainers en professionals om het programma te optimaliseren en verzorgde zelf ook onderdelen van het programma.

De Masterclasses Creatief Denken I en II waren geïnitieerd om de deelnemers te helpen door weerstand (bij henzelf én anderen) heen te breken. De deelnemers leerden hoe ze elkaar kunnen motiveren en hoe hun ideeën kunnen laten bijdragen aan verandering binnen de organisatie.

De workshop Facilitation Skills (i.s.m. Max Brouwer) was volledig gericht op het leren begeleiden van groepsprocessen. De deelnemers ervaarden hoe het is om voor een groep te staan en wat er voor nodig is om anderen gemotiveerd, betrokken en geactiveerd te krijgen en te houden.

Wat deelnemers ervan vonden:

“De sessie liet me erbij stilstaan dat veel creativiteit soms wordt vergeten en handige trucjes toch kunnen worden ingezet om tot ideeën te komen.”

“In de sessie hebben we een duidelijk onderscheid kunnen maken tussen observaties en oordelen.”

“Ik heb geleerd met verschillende creatieve werkvormen aan de slag te gaan en besef zelf te kunnen beginnen met een nieuw idee.”

“De uiteengezette werkvormen zijn goed toepasbaar in de opdracht en de vorm van training een inspiratie voor hoe het ook/anders kan.”


Door veel veranderingen binnen het team is de visie die blooming heeft opgesteld, door middel van de zogeheten “bloomprint”, bij de meeste medewerkers beperkt bekend. Ruben heeft, om een consequente kwaliteit te waarborgen, een leiderschapsprogramma van vier maanden ontwikkeld en begeleid. Hierin werd speciale aandacht besteed aan het laten leven van een visie als de “bloomprint” en welk specifiek gedrag van de medewerkers daarbij nodig is.

“Het traject met Ruben Klerkx in het kader van Gastvrij Leiderschap heeft me meer dan voldoende tools gegeven om binnen de verschillende teams mee aan de slag te gaan. Zijn enthousiasme, zijn energie en de manier waarop hij de regie houdt tijdens de sessies zorgen voor de nodige inspiratie en dwingen je op een andere manier naar de organisatie te kijken.’’  

Martijn Lindhout
Hotelmanager

“Met name Ruben’s luchtige stijl en gebruik van diverse werkvormen sprak heel erg aan omdat er goede energie op gang kwam.”

Ingeborg van Eck
HRmanager


Een data-afdeling van ABN AMRO vroeg Ruben om een sessie vorm te geven gericht op het optimaliseren van de samenwerking, waarbij de focus lag op het naar buiten brengen van een uniform verhaal. In de “Collaboration Experience” heeft het team ervaren wat de kracht van samenwerking is en welke rol een ieder hierin speelt. Door het mega interactieve karakter van de spelelementen werden direct belangrijke gesprekken gevoerd en kon er tegelijkertijd gelachen worden om de eigen verbeterpunten. De sessie werd afgesloten met concrete, persoonlijke verbeteracties die een ieder direct kon uitvoeren.

“Ruben heeft ons geholpen met het verkrijgen van inzicht in samenwerken. Dat we beter resultaten behalen als we samenwerken, dat wisten we al. Maar hoe werken wij als team samen? Kan dat beter? Hij heeft het ons niet verteld maar laten ervaren.

Door een paar simpele oefeningen en een grote dosis humor hebben we in een uur tijd inzicht gekregen in onze teamdynamiek én in waar wij als individu kunnen bijdragen aan verbetering.

Resultaat in 1 uur voor 70 man! Zeker aan te raden.”

S. R. – Enterprise Architect at ABN AMRO


Als dagvoorzitter en moderator van het Happy Employee Fest heeft Ruben een interactieve opening verzorgd voor de deelnemers van het festival. Als host van de dag enthousiasmeerde hij de aanwezigen voor alle workshops. Daarbij heeft hij zelf de workshop “Interne Gastvrijheid” gefaciliteerd, een workshop van 45 minuten waarin de deelnemer het geluk op de werkplek heeft leren te vergroten.

“Ruben was de dagvoorzitter op het Happy Employee Fest en dat straalde hij ook op alle mogelijke manieren uit: happiness! Hij geeft positieve energie af en weet je op enthousiaste wijze mee te nemen in zijn creatieve denkwereld. Zijn FEEST-model voor optimaal werkgeluk kan ik iedereen aanraden.”

Peter van den Hout
Hoofdredacteur HR Praktijk en programmamanager HR Academy


Voor het CGS team binnen Schiphol heeft Ruben een op maat gemaakte workshop in elkaar gezet waarbij de deelnemers elkaar beter hebben kunnen leren kennen en waarbij ze hebben geleerd creatiever te denken. Iedereen werkt aan hetzelfde doel, maar allemaal met andere klanten of partijen. Het beter op elkaar afstemmen van de aanpak en activiteiten van de teamleden was het hoofddoel van deze sessie. Voor deze groep heeft Ruben de 7 breinmethodes en de Lego® Serious Play® methode toegepast om dat doel te bereiken.

Wat een deelnemer zei over de workshop:

“Door de workshop heb ik geleerd om op een leuke manier goede gesprekken te voeren met mijn collega’s.”


Voor de teamdag bij Eneco met het thema “Ideation” heeft Ruben een workshop gefaciliteerd waarbij de focus lag op het creëren van ideeën. Het team werkt met de Lean Startup Methode, waarin ideeën die zijn bedacht worden doorlopen. Echter heeft Ruben bijgedragen aan het aanbrengen van structuur in ideegeneratie, zodat de creativiteit van de deelnemers nog beter benut kan worden.

“Dankzij de Ideation workshop kregen we inzichten in hoe verschillend we allemaal werken en op ideeën komen en hoe we hier goed mee om kunnen gaan. Hierdoor komen we tot betere ideeën die sneller uitgevoerd worden.”

Willy Heussen
Business Developer at Eneco


Mensen worden gelukkiger, creatiever en effectiever wanneer ze een zichtbare bijdrage kunnen leveren aan een gezamenlijk doel. CSU heeft Ruben benaderd om een sessie te faciliteren met het management team Hospitality om in kaart te brengen wat ieders bijdrage aan het grotere geheel is. Ruben heeft dat gedaan door verschillende gamification principes in te zetten in de vorm van de Purpose Pyramid Game.

 


Ahold bij bizarbijzonder.nl

Opdracht/Vraag

Ahold ontwikkelde in 2015 een nieuwe visie. De medewerkers van het hoofdkantoor werden tegelijkertijd in nieuwe afdelingen samen gevoegd. Voor alle medewerkers van het hoofdkantoor moest een dag worden georganiseerd waarbij men elkaar beter leerde kennen maar ook de Ahold values (waarden) aan bod zouden komen. Bizarbijzonder.nl (Ruben Klerkx) werd gevraagd om een van deze waarden uit te werken in een creatieve vorm.

ActieTraining Ahold waarden bizarbijzonder.nl

De waarde – gericht zijn op continue verbetering – gaf ons de uitgangspositie om het te hebben over waar het team nu stond en waar ze heen wilden gaan. Vervolgens keken we naar wat er nodig was om daar te komen. Het geheel werd in een levendige metafoor gegoten: Het team ging op reis in hun eigen voortuig (AH-OLD-1) en legde letterlijk de weg naar continue verbetering af terwijl onderweg persoonlijke waarden werden gedeeld.
Alle bevindingen werden op een gigantische landkaart (3 bij 4 meter) ingetekend.

Resultaat

Door de levendige en activerende werkvorm kwam iedereen in actie en aan het woord. Medewerkers leerde elkaar maar ook de visie van Ahold beter kennen. Vanuit het management kwam de feedback terug dat het voor hen ook heel fijn werkte dat ze nu eens van hun medewerkers hoorden hoe zij tegen de veranderingen en plannen aankeken. Ook de ideeën die de medewerkers naar voren brachten konden soms direct worden geïmplementeerd. Deelnemers gaven aan zich naderhand veel meer betrokken te voelen bij het proces. Ook de eensgezindheid groeide doordat iedereen over eenzelfde probleemstelling nadacht. De grote landkaart heeft nog maanden op het hoofdkantoor gehangen als herinnering aan deze dag. Later werden er zelfs nog nieuwe zaken op ingetekend.


 

 Opdracht/Vraag

Binnen ROC Mondriaan zijn 27 scholen met ruim 20.000 studenten en 2000 docenten actief. Voor al deze mensen wil de stafafdeling Onderwijs & Innovatie ondersteuning bieden op het gebied van innovatie. Omdat de term innovatie niet altijd een eenduidige betekenis bleek te hebben ontstond de vraag om hier wat aan te doen. Zouden we met de medewerkers kunnen kijken wat innovatie inhoudt voor ROC Mondriaan en wat ieder hier individueel aan bij kon dragen?

Actie

Om mensen bij elkaar te brengen en in actie te krijgen organiseerden we 2 GameStorms waarbij de deelnemers op speelse wijze inzicht kregen in het verandervraagstuk dat op tafel lag. Vervolgens bedacht iedereen zelf acties om de grootste obstakels te overwinnen. De acties werden in duo’s uitgevoerd en gedurende 3 maanden bijgehouden op een scorebord. Na 3 maanden volgden presentaties en bevindingen van alle teams. Het winnende team ging met de prijs van meest innovatieve team naar huis.

Resultaat

Medewerkers kwamen in actie en kregen inzicht in hun eigen handelen en het effect van hun handelen. Door de motiverende en speelse werkvorm kwamen de medewerkers op een speelse manier met elkaar in contact. Men leerde van elkaar en deelde successen en strubbelingen met elkaar.

Ruben kan door zijn open en enthousiaste aanpak iedereen inspireren. Hij is de belichaming van een positieve levens- en werkhouding, waarmee hij anderen ‘besmet’. Hij weet de klantvraag op een creatieve manier te verdiepen. Hierbij laat hij zien dat hij de vraag achter de vraag weet te achterhalen en zich echt verplaatst in de mensen achter de klantvraag. Voor ons werd dit een GameStorm, zodat we concrete acties voor het stimuleren van een innovatieklimaat konden inzetten. Op een hele natuurlijke manier daagt Ruben mensen uit terwijl de sfeer heel ontspannen blijft. Dit zorgt ervoor dat mensen eigenaarschap ervaren en tegelijkertijd opbouwend samenwerken. 

Heleen Vogelaar – van Tuinen 
Teamleider ROC  Mondriaan Den Haag


Tevens is Ruben benaderd door ROC Mondriaan om te helpen met het creëren van het ideale platform voor intakers, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen leren. Om een leuke, laagdrempelige manier te creëren die ook het waardevolle gesprek aanjaagt werd gekozen voor de Lego® Serious Play® methode (waar Ruben gecertificeerd facilitator in is). In de Lego sessie heeft Ruben met vier vragen gewerkt, waarin de deelnemers samen het ideale platform vorm gaven en heeft hij samen met de deelnemers vervolgstappen opgesteld zodat zij verder konden met de realisatie.

Lol met Lego

We willen een netwerk opzetten waar intakers van ROC Mondriaan elkaar regelmatig kunnen ontmoeten, kennis kunnen opdoen, geïnspireerd kunnen raken. Met dat plan lopen we al een hele tijd rond. Iedereen die we spreken vindt het een goed idee. We praten hier, we praten daar maar het komt niet van de grond.

Totdat we met Ruben met Lego gaan bouwen aan een netwerk onder de workshoptitel “Intakeplatform, maak het mee”. Dan stopt het praten, begint het verbeelden van onze gedachten, gaan we luisteren.Het blijkt dat we heel verschillende ideeën hebben over zo’n netwerk. Dat hadden we nog niet eerder ontdekt. Ruben vertelt dat het niet erg is om verschillende ideeën te hebben als in het eindresultaat maar niets zit waar je echt niet mee kunt leven. Dat is nog eens een eyeopener!

Uiteindelijk ontstaat een verbeeld netwerk waar we allemaal iets te halen en te brengen hebben. Hoe doet Ruben dat? Door heel gestructureerde vragen te stellen, door ons vriendelijk af te kappen als we willen discussiëren in plaats van luisteren. Door heel veel mooie Lego ter beschikking te stellen. En wat je in elk overleg kan gebruiken: plak met een letterprinter de agendapunten op legoblokjes, bouw daar een torentje van en leg een blokje weg zodra dat punt geweest is. Het zijn de kleine dingen die het doen.”

Carin Reijmerink
Strategisch Beleidsadviseur ROC Mondriaan


 

Camping Bakkum bij bizarbijzonder.nlOpdracht/Vraag

Camping Bakkum ligt in het Noord-Hollands duingebied en is als oudste en grootste camping van Nederland overal bekend. Toch zagen zij eind 2014 dat er veel mensen om en rond de camping wonen die vrijwel nooit op de camping kwamen. Er werd een drempel ervaren om het terrein op te komen. Camping Bakkum wilde meer contact met hun buurtgenoten en tegelijkertijd hun culturele visie meer uitdragen teneinde meer toeristische kampeerders aan te trekken.

Actie

Bakkum Vertelt festival - bizarbijzonder.nlDoor het oppakken van een bestaand concept en dit uit te vergroten konden we snel resultaat boeken. Een jaar eerder hadden we een begin gemaakt aan een verhalenweek. Deze vertelkunsten hebben we als basis genomen en samen uitgewerkt tot een festival. Jonge talentvolle artiesten en grotere namen die op het punt van doorbreken stonden hebben hun opwachting gemaakt. Bij het festival staat nog steeds het vertellen van verhalen centraal met daarbij de toevoeging dat we bestaande gasten meer cultuur wilden bieden en deze culturele festiviteiten ook wilden openstellen voor mensen van buiten de camping.

Resultaat

Een vier-daags theater- en muziekfestival op een centrale plek op de camping waarbij samenwerkingen met campingwinkels en buurtgenoten tot stand kwam. Foodtrucks bemand door kampeerders, theaterprogrammering door partners van de camping en nieuwe samenwerkingen met collectieven van lokale artiesten en kunstenaars (o.a. Young Art en Oerknal Producties). Herkenning en gunfactor bij omwonenden steeg en enquetecijfers op culturele programmering stegen meerdere punten.

Festival Bakkum Vertelt 


De Cultuurschool bij bizarbijzonder.nlOpdracht/Vraag

De Cultuurschool verzorgt kunst- en cultuureducatie voor vrije tijd en onderwijs. Zij werken met een heleboel kunstenaars die worden ingezet op verschillende plekken en projecten. De Cultuurschool wil een krachtig netwerk van kunstenaars opzetten, hen helpen bij het zelfstandig ondernemerschap en zorgen dat de kunstenaars elkaar opzoeken en helpen. Begin 2016 werd ons gevraagd om een dagworkshop te organiseren om deze kunstenaars te inspireren en motiveren om meer samen te gaan doen.

Actie

We ontwikkelden een workshop Communitybuilding waarbij de deelnemers elkaar en De Cultuurschool beter leerden kennen op hun waarden. Centraal thema was het delen en kennen van elkaars doelen om vanuit daar om hulp te kunnen vragen. Vanuit de hulpvraag konden andere deelnemers direct hulp bieden.

Resultaat

Deelnemers ervoeren direct het effect van elkaar helpen. Doordat ze hulpvragen formuleerden vanuit het delen van hun persoonlijke doelen leerden ze elkaar echt beter kennen. Kunstenaars gingen gemotiveerd aan de slag en hebben deze vorm van doelen delen en vragen stellen in hun eigen netwerk kunnen inzetten. De Cultuurschool gaf in evaluatie aan dat het ook fijn was om van hun kunstenaars te horen hoe zij de Cultuurschool zagen. Vooral de verbazing bij de eigenaren van De Cultuurschool dat ze op hun onzekere punten juist heel positief werden beoordeeld was mooi. De workshop communitybuilding zetten we nog geregeld in.


Restaurant Noorderlicht bij bizarbijzonder.nlOpdracht/Vraag

Café-Restaurant Noorderlicht zit al jaren op de NDSM werf in Amsterdam Noord. Ooit begonnen op een leeg stuk werf en inmiddels uitgegroeid tot grote horecagelegenheid. Door de groei ontstond ook de behoefte aan een meer resultaatgerichte aanpak waarbij het gastvrije en unieke aspect niet mocht verdwijnen. Bizarbijzonder.nl werd gevraagd om deze transitie te begeleiden.

Actie

Managementtraject opgezet waarin alle aspecten van leidinggeven aan bod kwamen. Met een focus op feedback geven. Daarnaast een nieuwe Noorderlicht visie ontwikkeld samen met de managers. Deze visie werd tijdens een kick-off sessie gepresenteerd aan alle medewerkers. Tijdens deze sessie werd ook aandacht besteed aan de implementatie en vertaling van de visie.

Resultaat

Gemotiveerde medewerkers en actieve managers die niet meer bang waren om elkaar en anderen aan te spreken op gedrag. Pakkende visie die iedereen kent en die ook aan nieuwe medewerkers wordt meegegeven waardoor meer lijn en continuïteit is ontstaan.