Mijn aanpak

Wil jij keihard rocken op je werk, in je relaties of met je bedrijf? Werk dan aan je verandervermogen.

Ik help organisaties om verandering vorm te geven. Om te investeren in hun mensen en ze te enthousiasmeren voor verandering. Grote veranderingen beginnen altijd bij persoonlijke veranderingen. Dat is waar ik me op richt; Impact maken vanuit persoonlijke verandering. Hoe ik dat doe? Ik deed jaren onderzoek en bedacht de “7 levels voor meer impact” ® waarmee mensen leren om zelf verandering teweeg te brengen. 

“Ik geloof dat sterke organisaties worden gemaakt door sterke mensen met sterk ontwikkelde persoonlijkheden.”

Duurzame gedragsverandering: Verhoog je persoonlijke effectiviteit en maak succesdoorbraken voor het leven.

Iedere organisatie en ieder persoon bevindt zich in een van de 7 impactlevels. Iedereen heeft ook per level zijn eigen verschillende uitdagingen. Samen kijken we naar de uitdagingen die voor jou als persoon of voor jouw organisatie gelden. Om zoveel mogelijk impact en succes te creëren op zakelijk en privé gebied doorloop je alle levels. Per persoon en per organisatie zal de inhoud van de levels verschillen.

7 levels voor meer impact

Per level zijn dit de elementen waar we samen aan werken:

1. Zelfbewust wordenWorkshop Brainstormen post-its_bizarbijzonder

 • Vergroot je zelfkennis, krijg inzicht in je persoonlijkheid.
 • Hoe ziet jouw huidige situatie eruit?
 • Wat zijn je drijfveren en dromen?

2. Weten wat je wilt

 • Wat is jouw visie op succes? Welke doelen/resultaten wil je behalen? Hoe ziet jouw gewenste situatie eruit?
 • Welke houding en mindset is nodig om succes te bereiken?
 • Hoe assertief en overtuigend wil je zijn? Hoe blijf je staan voor je eigen idealen?

3. Obstakels overwinnen

 • Welke belemmerende overtuigingen heb je?
 • Angst en Ego als ergste vijanden
 • Leren omgaan met mislukkingen
 • Belemmeringen overwinnen of omzeilen

4. Energie creëren

 • Hoe kun je met volle energie werken en leven?
 • De kracht van jezelf zijn en jezelf laten zien
 • Hoe houd je balans tussen verschillende zaken?
 • Zorgen voor ontspanning

5. Investeren in relaties

 • Vertrouwen opbouwen: geven en krijgen. Leren loslaten
 • Oprechte aandacht schenken, waarderen en gewaardeerd worden
 • Durven kiezen
 • Anderen motiveren en activeren

6. In actie komen

 • Bizar bijzondere doelen stellen
 • Je eigen uitstelgedrag leren kennen
 • Klein beginnen en winnende gewoontes aanleren
 • Planning en prioriteiten

7. In beweging blijven

 • Durven experimenteren en mislukkingen omarmen
 • Hulp vragen als teken van kracht
 • Feedback verzamelen en inbouwen in processen
 • Successen delen en vieren

Alle levels en elementen worden per persoon ingevuld maar zijn ook heel goed toe te passen op een gehele organisatie. Kijk maar eens:

 1. Waar staat jouw organisatie nu?
 2. Waar willen jullie heen?
 3. Welke factoren houden ontwikkeling tegen?
 4. Wat is het imago van de organisatie en hoe bouw je aan je merk?
 5. Hoe krijg je wild enthousiaste klanten?
 6. Hoe starten jullie de beoogde verandering?
 7. Hoe borg je voortdurende vooruitgang?

Wil je meer weten over de 7 levels voor meer impact? Wil je direct aan de slag? Gun je jouw mensen deze doorbraak? Neem dan contact op.

De 4 noodzakelijke factoren voor succesvolle verandering

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat voor elke verandering (persoonlijk en zakelijk) altijd 4 factoren aanwezig moeten zijn. Deze 4 noodzakelijke factoren zitten door mijn gehele aanpak verweven. Je ziet ze overal terug.

Eigen inbreng

Verandering begint bij de drive en de wil om te veranderen. Ik werk altijd vanuit co-creatie waarbij we kijken naar de huidige ervaringen en luisteren naar alle ideeën. De crux zit hem hierbij in de vervolgacties. Niet alleen luisteren naar andermans ideeën, maar daar ook echt iets mee doen.

Pas wanneer mensen echt worden gehoord en gewaardeerd zullen ze de volle bereidheid tonen om mee te veranderen.

Makkelijke stappen

Groot denken, maar klein beginnen. Dat is het motto. Hoe abstracter de stappen zijn, hoe moeilijker mensen in actie komen. We kijken daarom hoe we de stappen zo concreet en behapbaar mogelijk kunnen maken. We kijken wie welke stappen voor zijn rekening neemt en we houden onszelf en elkaar verantwoordelijk voor genomen en niet genomen acties.

Hoe makkelijker de verandering wordt gemaakt, hoe eerder mensen mee veranderen.

Gewoontes veranderen

Uiteindelijk gaat verandering nooit over een eenmalig proces. Het gaat over het inbouwen van nieuwe patronen en processen. Dat wat men eerder als gewoon zag en als vanzelf deed zal mee moeten veranderen. Om voortdurende vooruitgang te boeken zal ook de omgeving moeten veranderen.

Wanneer de gewenste acties en stappen een vast onderdeel van het handelen worden, volgt de verandering vanzelf.

Maak het leuk

Het klinkt misschien flauw, maar het wordt zo vaak vergeten. Mensen willen plezier en voldoening ervaren. Ik besteed veel aandacht aan het leuk maken van verandering. Mensen willen best uit hun comfortzone treden, als het maar niet te ver is, anders wordt het ongemakkelijk. Ongemak vinden mensen sowieso niet leuk.

Hoe meer plezier mensen kunnen en mogen maken bij verandering hoe leuker en sneller de verandering tot stand komt.

 

Met welke verandering kan ik jou helpen?

Mail me via onderstaand e-mailadres en ik help je graag verder. Ken jij andere mensen die ook wat kunnen hebben aan mijn hulp? Ik zou het heel gaaf vinden als je de “7 levels voor meer impact” in jouw netwerk deelt. Dank je wel!