LEGO® SERIOUS PLAY®
Wat is het en wat kun je er mee?

LEGO® SERIOUS PLAY®

“Wauw! Wat is LEGO® SERIOUS PLAY® geweldig!”

Dat was mijn eerste reactie nadat ik er mee gewerkt had. Het is de reactie van vrijwel iedereen die de methode gebruikt heeft. En terwijl ze bezig waren deden ze dat in opperste concentratie en met volle aandacht voor elkaar. Het is meer dan alleen ‘spelen’ met LEGO.

Vertel me meer

Wat is LEGO® SERIOUS PLAY®?

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode biedt een creatieve aanpak voor innovatie en het verbeteren van bedrijfsprestaties. Door het bouwen met LEGO steentjes wordt het menselijke kapitaal binnen organisaties ontketent.

Iedereen kan ‘spelen’ met LEGO. Wat de LEGO® SERIOUS PLAY® methode speciaal maakt is dat onder begeleiding van een gecertificeerde facilitator volledige inclusie en betrokkenheid ontstaat. Iedereen doet mee en heeft inbreng. Er ontstaan kwalitatieve gesprekken op de inhoud waarbij iedereen wordt gehoord. Door middel van storytelling en het werken met metaforen ontstaan rijkere verhalen die inzicht geven in de uitdagingen die spelen.

LEGO® SERIOUS PLAY® is een gefaciliteerde denk-, communicatie- en probleemoplossingstechniek voor organisaties, teams en individuen.

De methode is gebaseerd op een paar fundamentele overtuigingen over leiderschap en organisaties:

  • Leiders/leidinggevenden/managers hebben niet alle antwoorden. Hun succes is afhankelijk van het horen en gebruiken van alle stemmen uit de organisatie.
  • Mensen willen van nature een bijdrage leveren, ze willen onderdeel van een groter geheel zijn en eigenaarschap hebben/nemen.
  • Zorgen dat ieder teamlid kan bijdragen en zich vrij kan uitspreken is een duurzamer businessmodel.
  • Veel te vaak werken teams niet optimaal omdat ze kennis van teamleden onbenut laten.
  • We leven in een wereld die het beste te omschrijven valt als complex en adaptief.

Deze overtuigingen vind je in elk element van een sessie terug. Iedereen doet mee (niemand uitgezonderd) en iedereen brengt zijn kennis, ervaring en verhalen op tafel. Vanuit volledige betrokkenheid van ieder individu wordt er toegewerkt naar gezamenlijke visies, afspraken en strategieën. De uitkomsten worden altijd gedragen door alle teamleden waardoor de kans op succes stijgt.

LEGO® SERIOUS PLAY®is uitermate goed te gebruiken bij vraagstukken op het gebied van innovatie, strategie- en visieontwikkeling, communicatie, samenwerking, productontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Dit vinden anderen ervan

Simone van Gent – Facilitair verbinder @ CSU

Vertel me meer

Hoe werkt LEGO® SERIOUS PLAY®?

Vergaderingen, discussies, brainstorms en visualisaties, het zijn allemaal 2D manieren om een vraagstuk te bekijken. Deze manieren zijn plat! De uitkomsten eindigen ook vaak plat. Dezelfde mensen die weer het hardste hebben geroepen of doorgedrukt hebben de uitkomst bepaalt. Zonde toch? Hoeveel rijker wordt de informatie en je aanpak als je een vraagstuk vanuit 3D perspectief zou kunnen zien?

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode is ontworpen om iedereen volledig in FLOW te houden.

  1. Elke ronde begint met een zorgvuldig geformuleerde vraag (gebaseerd op een persoonlijke intake met de opdrachtgever)
  2. Alle deelnemers bouwen een eigen 3D model als antwoord op de vraag
  3. Na het bouwen delen de deelnemers hun verhalen. De deelnemers geven zo hun eigen betekenis aan hun 3D model
  4. De facilitator en de andere deelnemers reflecteren door verhelderende vragen te stellen en nieuwe inzichten te delen

De deelnemers bouwen driedimensionale modellen en metaforen die iets voor hen betekenen. Denk aan een interactie, uitdaging, doelstelling, identiteit, kansen, bedreigingen, etc. Doordat er gewerkt wordt met beeldende metaforen worden de ideeën en de creativiteit van alle deelnemers volledig benut. Omdat er alleen vragen worden gesteld over de 3D modellen blijft het veilig om met elkaar in gesprek te gaan. Het is makkelijker om écht op de inhoud te discussiëren. Deelnemers hoeven niet over zichzelf te praten, ze praten over hun 3D modellen. Iedereen kan zo makkelijk (en leuk) zijn kennis en mening inbrengen.

Vanuit individuele 3D modellen kunnen heel goed gezamenlijke modellen worden gebouwd of landschappen in kaart worden gebracht. Relaties en verbindingen worden inzichtelijk en verschillende scenario’s worden verkend waardoor deelnemers nieuwe mogelijkheden zien.

Vertel me meer

Wanneer is de LEGO® SERIOUS PLAY® methode geschikt?

Als je de kennis en ervaring van een groep volledig wilt benutten

Als je streeft naar 100% betrokkenheid van je team

Als je verschillende stakeholders tegelijk aan tafel hebt/wilt

Als je een breed draagvlak zoekt voor oplossingen

Als je een eenduidige aanpak of uitleg van begrippen zoekt

Als er veel verschillende oplossingen en invalshoeken mogelijk zijn

Als je meer verbindingen en diepere verbanden wilt blootleggen.

 Ken je het 20/80 principe al?

Bij een ‘normale’ vergadering zorgt doorgaans 20% van de medewerkers voor 80% van de input. De rest van de medewerkers zit te wachten, zich te verbijten, aan andere dingen te denken. Ze leunen achterover en dragen niet bij. Eigenlijk ook niet gek toch?!

Wat we willen is een nieuw 100/100/100 principe: 100% van de mensen, 100% van de tijd, 100% betrokken!
Ja toch?!

Vul hieronder je naam en mailadres in en we nemen contact met je op. Dan kijken we wat LEGO® SERIOUS PLAY® voor jou kan betekenen…

Design & development: Studio Tempel