De Ultieme Teamervaring – Uw team naar een topniveau

Jezelf zijn en jezelf laten zien

Herkent u zich in deze situaties:

 • U heeft goed nagedacht over de processen binnen uw organisatie maar de uitvoer laat te wensen over. Hierdoor ervaart u tegenvallende resultaten.
 • U heeft een gezellig team maar er wordt soms meer gepraat dan gedaan, waardoor uw team minder productief is
 • Uw medewerkers begonnen ooit als enthousiaste, energieke mensen maar sommigen lijken steeds meer in te kakken waardoor de werksfeer daalt
 • Binnen uw organisatie spreken mensen elkaar niet direct aan waardoor wrijving of irritatie ontstaat

OF…

 • WIlt u ook een zelfsturend team?Zelfsturende teams klinkt u als muziek in de oren, maar het loslaten van uw medewerkers kan nu nog niet
 • In uw klanttevredenheidsonderzoeken scoort u gemiddeld tussen de 6 en de 8 waardoor uw klanten ‘gewoon’ tevreden zijn maar geen ambassadeurs voor u worden
 • Veel energie gaat verloren aan ‘lastige’ klanten en de lange afhandeling die hier uit ontstaat

Doel van de training:

Het half jaar programma “De Ultieme Teamervaring” zorgt ervoor dat uw organisatie een uitmuntende dienstverlening gaat leveren die opvalt. U laat uw team optimaal presteren, samenwerken en klanten verbazen!
Uw team gaat anders leren denken om uiteindelijk meer enthousiaste klanten aan de organisatie te binden en van uw klanten ambassadeurs te maken.
Vanuit een effectief team met gemotiveerde en gepassioneerde medewerkers bereikt u immers meer betrokkenheid en loyaliteit (van medewerkers en klanten!).

Voor wie is de training:

 • Anders organiseren met creativiteitDienstverlenende organisaties die meer uit hun teams willen halen
 • Organisaties die met zelfsturende teams willen gaan werken
 • Managers die optimaal de persoonlijke kwaliteiten en talenten van medewerkers willen benutten
 • Organisaties die hoger willen scoren op hun klanttevredenheidsonderzoeken

 

Inhoud van de training:

Maand 1 – Verkenning

 • Intake en verkenning met management/leidinggevende(n)
 • Bezoek aan de werkvloer (meedraaien met team)
 • Co-creatie sessie met management
 • Gespecificeerd trainingsvoorstel
 • Analyse van huidige situatie en gewenste situatie
 • Opstellen van doelen

Maand 2 – Inzichten

 • Bewustwording van eigen rol in organisatie. Welk effect heeft ieders handelen op het eindresultaat.
 • Invloed aanwenden om verandering te brengen. Iedereen kan verandering brengen als je maar weet hoe.
 • Inzichtelijk maken van verantwoordelijkheden. Wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor. Wie mag je waarop aanspreken.
 • Werkattitude. Welk effect heeft ieders handelen op anderen binnen en buiten de organisatie.
 • Beïnvloeding vanuit eigenheid. Persoonlijke kwaliteiten in kaart brengen.
 • Klantreis inzichtelijk maken. Welke stappen nemen klanten/gasten in de organisatie. Waar liggen de contactmomenten.
 • 1-op-1 businesscoaching met leidinggevende(n). Visie van manager(s) op succes. Heldere formulering van stijl van leidinggeven en hoe een succesteam te creëren.

Maand 3 – Samenwerking en teamcommunicatie

 • Communicatiestijlen. Hoe reageren mensen. Hoe reageren mensen in stressvolle situaties. En hoe ga je met deze verschillende stijlen om.
 • Teamrollen: Wie doet wat op welke manier en wat heb je aan elkaar. Hoe kom je erachter wie jou het meest versterkt of aanvult
 • Verhoudingen binnen team worden in kaart gebracht
 • Conflicten worden uitgesproken en voor de toekomst voorkomen. Medewerkers leren elkaar beter kennen en op tijd grenzen aangeven
 • Inzet van persoonlijke kwaliteiten. Hoe kan iedereen zijn eigen kwaliteiten optimaal inzetten en hoe ga je om met situaties waar je kwaliteiten niet liggen.
 • Teamdoelen stellen om een bizar bijzondere organisatie te worden. Leren omgaan met weerstand.

Maand 4 – Vertaling naar praktijk

 • Nu de basis is gelegd kunnen we ideeën gaan genereren! Ideeën verzamelen om de teamdoelen te bereiken
 • Creatief proces: Leren hoe je kunt opvallen door jezelf te zijn en aandacht te schenken
 • Koppeling naar actie: Wat gaan wij doen?! Wat gaan de medewerkers doen om zelf verandering te brengen.
 • Plan van aanpak maken om ideeën om te zetten in werkelijkheid
 • Praktische handvatten geven aan bedrijfsvisie. Wat betekent de visie van de organisatie concreet voor iedere medewerker en wat wordt er mee gedaan.

Maand 5 – Kick-on & Implementatie

 • Deze maand werken we toe naar een lancering. We gaan de rest van de organisatie op originele en opvallende wijze kennis laten maken met de vernieuwde aanpak.
 • Inspireer en motiveer collega’s en ketenpartners. We werken van binnen naar buiten toe. Eerst collega’s enthousiast maken en daarna klanten en partners.
 • Creatieve sessie voor afdeling of hele bedrijf die als start geldt om visie actief uit te gaan dragen op eigen wijze

Maand 6 – Evaluatie & Puntjes op de i

 • Terugkoppeling naar de praktijk. Waar lopen jullie tegen aan. Problemen tijdig signaleren en oplossen
 • Om leren gaan met weerstand van collega’s en klanten
 • Belemmeringen door organisatieprocessen in kaart brengen en oplossen
 • Eventueel persoonlijke coaching

Na maximaal half jaar is nieuwe bizar bijzondere werkmethode geïmplementeerd en kunnen medewerkers en leidinggevenden hier zelf mee verder.

Werkwijze:

Mensen staan altijd centraal. Of dat nu gaat om mensen binnen of buiten de organisatie. Eigenlijk is het juist een mooie uitdaging om mensen van buiten de organisatie naar binnen te halen, aan je te binden.
Onze aanpak is dan ook persoonlijk. We geloven in blijvende resultaten en minder in kortstondige successen. Daarom gaan we een langere samenwerking aan. Gedurende meerdere maanden heeft uw organisatie er een zeer bevlogen medewerker bij! We draaien mee, stellen (soms lastige) vragen en zetten mensen aan het denken. Onze creativiteit zetten we in om mensen met elkaar in verbinding te brengen en bovenal laten we mensen ervaren wat de kracht van transparantie en co-creatie is.

“De kracht van transparantie en co-creatie: 1 en 1 is 11!”

Als manager of directeur heeft u ook uw eigen vragen of uitdagingen. Uw functie is een onderdeel van uw leven, maar u bent meer dan uw functie alleen: U bent ook mens! Daarom kijken we graag met u naar uw persoonlijke aanpak en ervaringen. Waar wordt u gelukkig van? En hoe kunnen we dat geluk bereiken?

Gelukkig zijn, wie wil het niet?!

Creativiteit, geluk en het menselijke aspect worden vaak als iets softs gezien. Dat is het voor ons absoluut niet! Het is de essentie van het leven en ook van uw organisatie. Voor we beginnen stellen we duidelijke doelen op die we tussendoor blijven toetsen en waar u ons naderhand op mag afrekenen. Behalen we uw doelen niet? Dan garanderen we dat we net zo lang doorgaan tot dat wel het geval is.
We sluiten het programma af met een evaluatie met uw team waar u direct wat aan heeft. Met u als opdrachtgever zal ook een eindevaluatie plaats vinden.

De belangrijkste onderdelen van onze aanpak:

 • Persoonlijke intake
 • Trainer die meedraait in organisatie
 • Co-creatie sessie met management
 • Elke maand een trainingsdag
 • Teamopdrachten die verspreid over een half jaar direct resultaat opleveren
 • Individuele opdrachten die medewerkers aan het denken zetten en in actie brengen
 • Persoonlijke feedback op opdrachten
 • Tussendoor telefonische ondersteuning
 • Sparringpartner voor management
 • Grondige evaluatie met doelen waar u ons op mag afrekenen

Your business on a Post-it - Ruben Klerkx

De verschillende dagen uit dit programma worden verspreid over 6 maanden ingepland zodat tussendoor genoeg tijd is om de nieuwe werkmethode te implementeren en er aan gewend te raken. Tussendoor vindt geregeld contact plaats om waar nodig te sparren of bij te sturen.
Desgewenst kan ook voor een combinatie met personal coaching van uw medewerkers worden gekozen.

Omdat we zo geloven in de kracht van creativiteit en co-creatie in organisaties werken we zelf ook samen met verschillende trainers, experts, veranderaars en facilitators. Per organisatie kijken we waar behoefte aan is en kunnen desgewenst andere professionals worden ingevlogen.

Wat als u dit programma gevolgd heeft:

 • U krijgt loyalere klanten en medewerkers waardoor uw resultaten verbeteren
 • Meer gemotiveerde en gelukkige medewerkers waardoor de tevredenheid van klanten én medewerkers stijgt
 • Een effectiever team dat doelstellingen en deadlines gemakkelijker behaald
 • Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap ervaren
 • Minder onderlinge irritaties binnen uw team

Toe aan deze ultieme teamervaring of meer informatie?

Ruben KlerkxBel ons dan eens voor een afspraak of stuur een mail met uw grootste vraag op het gebied van persoonlijke aandacht.

tel: 06-52015521
mail: info@rubenklerkx.nl